Nợ công Việt Nam ở mức 55,4% GDP?

Thông tin này được Bộ Tài chính đưa ra sau khi có thông tin của một số chuyên gia kinh tế nước ngoài cho rằng, nợ công của Việt Nam tính đến cuối năm 2012 có thể lên tới 129 tỷ USD, tức là bằng 106% GDP năm 2011.

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, theo quy định của Luật quản lý nợ công, phạm vi tính nợ công của Việt Nam bao gồm nợ của Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương. Trên cơ sở rà soát các nguồn vốn giải ngân từ đầu năm, dự kiến các khoản sẽ giải ngân từ nay cho tới hết năm và kế hoạch trả nợ của cả năm 2012 thì tính đến cuối năm nay, nợ công so với GDP của Việt Nam chỉ ở mức 55,4%.

Vẫn theo đại diện Bộ Tài chính, việc một số chuyên gia, tổ chức nước ngoài đưa ra chỉ số nợ công của Việt Nam có sự khác biệt với con số của Bộ Tài chính công bố nguyên nhân chính có thể là do phạm vi tính nợ công của họ khác với Việt Nam, hoặc cũng có thể do sự khác biệt trong việc dự báo tốc độ tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, ngay cả với IMF hay WB thì trong báo cáo đánh giá vào tháng 6/2012, họ cũng ước tính nợ công của Việt Nam chỉ ở mức 48,3% GDP vào cuối 2012 và ở mức 48,2% GDP vào cuối năm 2013.